Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Mobile Partner S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej HPMS – Hubert Perycz Mariusz Soczyński, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie (00-001 Warszawa)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 2 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A.:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 126.226.025 akcji

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 126.226.025 głosów.

Załączniki:

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY