Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2015 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2/ Projekty uchwał na NWZ

3/ Formularz Pełnomocnictwa

4/ Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

5/ Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu