Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku

Zarząd Emitenta Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku, na godzinę 12.00, w Kancelarii Notarialnej HPMS – Hubert Perycz Mariusz Soczyński, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie (00-001 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez
pełnomocnika.

1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 21 maja 2018 roku

2) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A.

3) Wzór pełnomocnictwa do udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Mobile Partner S.A.

4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i ogólnej liczbie głosów