Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2013 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 listopada 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 grudnia 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 czerwca 2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2016 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2018 roku