Raporty bieżące

26-04-2019 16:38:54 Bieżący | 26/2019
Zawarcie umowy zakupu nieruchomości o charakterze hotelowo-usługowym przy ul.Mikołaja Kopernika 6 i ul.Michała Drzymały 2 w Katowicach HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
19-04-2019 22:30:04 Bieżący | 25/2019
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
19-04-2019 21:08:54 Bieżący | 24/2019
Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
17-04-2019 12:17:06 Bieżący | 23/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
1-04-2019 22:23:51 Bieżący | 22/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
15-03-2019 21:17:06 Bieżący | 21/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
13-03-2019 18:07:29 Bieżący | 20/2019
Sprzedaż apartamentów w ramach oferty condo HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
13-03-2019 17:51:44 Bieżący | 19/2019
Podpisanie umowy zakupu nieruchomości od spółki zależnej Śląskie Kamienice S.A. HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
12-03-2019 21:32:49 Bieżący | 18/2019
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
12-03-2019 21:31:44 Bieżący | 17/2019
Zmiany w Zarządzie Emitenta HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
08-03-2019 17:32:34 Bieżący | 16/2019
Realizacja inwestycji przez spółkę zależną oraz zmiany w zakresie zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
06-03-2019 17:46:54 Bieżący | 15/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
16-03-2019 17:42:16 Bieżący | 14/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
26-02-2019 16:06:04 Bieżący | 13/2019
Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej na kwotę 15.560.000 zł przez spółkę zależną od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o.  HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
20-02-2019 17:06:33 Bieżący | 12/2019
Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości  HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
18-02-2019 11:46:40 Bieżący | 11/2019
Prognozy jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty „condo” na lata 2019-2021 HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
24-01-2019 13:43:10 Bieżący | 10/2019
Strategia spółki Hornigold REIT S.A. na rok 2019 HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
24-01-2019 13:33:15 Bieżący | 09/2019
Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
17-01-2019 14:48:25 Bieżący | 08/2019
Korekta raportu ESPI nr 7/2019 HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
17-01-2019 12:55:50 Bieżący | 07/2019
Podjęcie uchwały w sprawie obligacji serii A HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
14-01-2019 18:01:16 Bieżący | 06/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 18:01:16 Bieżący | 05/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 17:53:51 Bieżący | 04/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 17:46:30 Bieżący | 3/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
11-01-2019 18:26:15 Bieżący | 2/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
10-01-2019 11:12:19 Bieżący | 01/2019
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
02-01-2019 15:18:20 Bieżący | 01/2019
Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-11-2018 20:52:27 Bieżący | 35/2018
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
24-10-2018 18:35:29 Bieżący | 34/2018
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
22-10-2018 14:29:07 Bieżący | 33/2018
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
10-10-2018 21:26:48 Bieżący | 28/2018
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
10-10-2018 21:11:18 Bieżący | 28/2018
Podjęcie decyzji o przeniesieniu części aktywów Emitenta do spółki zależnej HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
09-10-2018 19:51:24 Bieżący | 31/2018
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
04-10-2018 19:00:08 Bieżący | 26/2018
Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-08-2018 16:05:21 Bieżący | 24/2018
Zmiana stanu posiadania MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
14-08-2018 16:00:11 Bieżący | 23/2018
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
11-06-2018 16:12:44 Bieżący | 21/2018
Zmiana stanu posiadania MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:47:32 Bieżący | 28/2018
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 22:06:42 Bieżący | 25/2018
Sprostowanie raportu nr 24/2018 Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:47:32 Bieżący | 24/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:38:44 Bieżący | 19/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
08-06-2018 15:51:22 Bieżący | 18/2018
Planowana strategia działalności Emitenta MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
04-07-2018 15:50:12 Bieżący | 22/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
2018-05-28 21:57:49 Bieżący | 21/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017
2018-05-21 18:04:11 Bieżący | 20/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2018-05-21 17:22:29 Bieżący | 19/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku
2018-05-15 21:14:23 Kwartalny | 18/2018
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-04-30 17:29:54 Bieżący | 17/2018
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
2018-04-30 17:28:44 Bieżący | 16/2018
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2018-04-27 18:32:08 Bieżący | 15/2018
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2018-04-27 17:54:15 Bieżący | 14/2018
Życiorys zawodowy Członka Zarządu Mobile Partner S.A.
2018-04-23 15:29:03 Bieżący | 13/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 21 maja 2018 roku
2018-04-20 16:14:35 Bieżący | 12/2018
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2018-03-30 22:28:35 Bieżący | 11/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:26:18 Bieżący | 10/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:24:30 Bieżący | 9/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:22:35 Bieżący | 8/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:20:49 Bieżący | 7/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 06:36:28 Bieżący | 6/2018
Zmiany w składzie Zarządu Spółki Mobile Partner S.A.
2018-03-21 22:38:44 Bieżący | 5/2018
Kara upomnienia nałożona na Emitenta przez GPW w dniu 16 marca 2018 r.
2018-03-21 22:38:13 Bieżący | 4/2018
Kara upomnienia nałożona na Emitenta przez GPW w dniu 16 marca 2018 r.
2018-02-15 11:50:24 Bieżący | 3/2018
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2018-02-15 11:46:46 Kwartalny | 2/2018
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2017 roku
2018-01-29 16:13:15 Bieżący | 1/2018
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2017-11-14 14:53:21 Kwartalny | 12/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-10-31 16:17:56 Bieżący | 11/2017
Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany strategii Spółki.
2017-08-14 09:46:41 Kwartalny | 10/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-06-30 23:11:06 Bieżący | 9/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-02 12:33:29 Bieżący | 8/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 30.06.2017 r.
2017-05-31 11:45:10 Roczny | 7/2017
Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2016
2017-05-19 14:23:50 Bieżący | 6/2017
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych- korekta
2017-05-19 14:20:29 Bieżący | 5/2017
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2017-05-15 19:31:14 Kwartalny | 4/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-02-15 20:08:01 Bieżący | 3/2017
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2017-02-15 20:02:30 Kwartalny | 2/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2016 roku
2017-01-26 15:10:12 Bieżący | 1/2017
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2016-11-14 19:27:18 Bieżący | 13/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2016 roku
2016-08-18 12:34:03 Bieżący | 12/2016
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 r. -dotycząca kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego
2016-08-11 15:54:37 Kwartalny | 11/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-06-28 14:09:19 Bieżący | 10/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r
2016-06-01 13:07:32 Bieżący | 9/2016
Korekta Raportu nr 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 27 czerwca 2016 r.
2016-06-01 09:12:03 Bieżący | 8/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 27 czerwca 2016 r.
2016-05-31 18:04:50 Roczny | 7/2016
Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2015
2016-05-12 22:54:55 Kwartalny | 6/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-02-11 20:48:38 Bieżący | 5/2016
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-02-11 09:11:47 Kwartalny | 4/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-02-10 21:52:14 Bieżący | 3/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-14 16:06:58 Bieżący | 2/2016
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-14 16:04:37 Bieżący | 1/2016
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2015-11-12 17:07:17 Kwartalny | 29/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-08-14 22:20:30 Kwartalny | 28/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-07-07 17:18:52 Bieżący | 27/2015
Powołanie Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2015-07-07 17:14:34 Bieżący | 26/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 6 lipca 2015 r.
2015-06-22 22:01:32 Bieżący | 25/2015
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Campa sp. z o.o.
2015-06-09 21:33:19 Bieżący | 24/2015
Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2015-05-14 21:21:58 Kwartalny | 23/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-05-14 08:04:09 Bieżący | 22/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r.
2015-05-13 21:19:08 Bieżący | 21/2015
Zbycie udziałów Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o.
2015-05-11 17:14:24 Bieżący | 20/2015
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
2015-05-09 06:06:43 Bieżący | 19/2015
Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok 2014
2015-05-09 05:58:22 Bieżący | 18/2015
Jednostkowy raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2014
2015-05-07 12:54:05 Bieżący | 17/2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
2015-05-04 21:22:11 Bieżący | 16/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:19:47 Bieżący | 15/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:16:58 Bieżący | 14/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:12:59 Bieżący | 13/2015
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
2015-04-30 18:37:49 Bieżący | 12/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-30 18:35:46 Bieżący | 11/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-24 19:11:32 Bieżący | 10/2015
Treść uchwał podjętych przez NWZ Mobile Partner S.A. w dniu 24.04.2015 roku oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad.
2015-03-27 17:10:42 Bieżący | 9/2015
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Walnego Zgromadzenia?
2015-03-26 20:05:01 Bieżący | 8/2015
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2015-03-26 19:57:31 Bieżący | 7/2015
Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2015-02-26 22:35:03 Bieżący | 6/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 26 marca 2015 r.
2015-02-17 16:00:41 Bieżący | 5/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-02-10 09:50:30 Kwartalny | 4/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-09 23:55:49 Bieżący | 3/2015
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
2015-01-18 21:16:41 Bieżący | 2/2015
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-02 18:22:47 Bieżący | 1/2015
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2014-12-16 22:22:07 Bieżący | 19/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 16.12.2014 r.
2014-11-18 15:22:49 Bieżący | 18/2014
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-14 06:57:48 Kwartalny | 17/2014
Raport okresowy III kwartał 2014
2014-11-12 18:19:07 Bieżący | 16/2014
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o.
2014-10-21 18:55:47 Bieżący | 15/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
2014-10-08 18:59:42 Bieżący | 14/2014
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MP za rok 2013
2014-08-14 21:39:22 Kwartalny | 13/2014
Raport okresowy II kwartał 2014
2014-07-30 18:58:56 Bieżący | 12/2014
Odstąpienie od podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2014-07-02 13:48:57 Bieżący | 11/2014
Powołanie Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2014-07-01 20:01:29 Bieżący | 10/2014
Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2014-06-29 23:38:40 Bieżący | 9/2014
Raport roczny Mobile Patrner S.A. za rok 2013
2014-06-03 20:53:02 Bieżący | 8/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-02 17:00:36 Bieżący | 7/2014
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
2014-06-02 16:58:53 Bieżący | 6/2014
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2014-05-20 16:45:41 Kwartalny | 5/2014
Korekta raportów okresowych za III oraz IV kwartał 2013 rok
2014-05-19 11:26:54 Kwartalny | 4/2014
Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-14 15:06:23 Bieżący | 3/2014
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2014-02-14 20:39:22 Kwartalny | 2/2014
Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2014-01-31 16:25:30 Bieżący | 1/2014
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku