Akcjonariat

Śląskie Kamienice S.A.

70.9771%

Andrzej Zieliński

9.909.9%

Pozostali

19.1319.1%