Ogród – Katowice, Grodowa 25

Rezerwacja Rezerwacja tylko poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Menadżerem:
(+48) 720 811 844, hornigold@hornigold.pl

Ogród znajduje się w podwórzu kamienicy przy ulicy Grodowej 25 w Katowicach (dzielnica: Janów). Do dyspozycji gości oddajemy teren ogrodu z odkrytym basenem, sauną, ogródkiem ekologicznym, grillem, piecem chlebowym, altaną z miejscem do biesiadowania, a także pięknie urządzonym zimowym ogrodem.

Ogród w Janowie, otrzymał w 2017 roku wyróżnienie Dziennika Zachodniego i Housemarket.pl jako  „Inwestycja na medal” w kategorii „Zielone osiedle”.

Cena za wynajęcie ogrodu

od 1000 PLN/ doba hotelowa 
*w zależności od warunków wynajmu i ilości osób 

Informacje ogólne:

 • Zabrania się wpuszczania zwierząt na teren ogrodu.
 • Na terenie ogrodu nie można parkować pojazdów. Właściciel ogrodu nie zapewnia wynajmującym dostępu do miejsc parkingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdów należących do osób przebywających na terenie ogrodu.
 • Ponieważ zależy nam na wypoczynku wszystkich gości i sąsiadów, prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22.00 do 07.00.
 • W razie obciążenia właściciela ogrodu karami (mandatami) nałożonymi z powodu niewłaściwych działań osób korzystających z ogrodu, wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z powyższymi karami.
 • Prowadzenie działalności komercyjnej na terenie ogrodu lub wykorzystywanie ogrodu w jakikolwiek sposób w związku z działalnością komercyjną jest dozwolone jedynie za zgodą właściciela ogrodu.
 • Na terenie ogrodu zabrania się: skakania do basenu; biegania po obejściach i dojściach do basenu oraz wpychania do wody innych osób; wrzucania do basenu naczyń, resztek jedzenia i wszelkich innych przedmiotów; konsumpcji artykułów spożywczych w basenie; zanieczyszczania w jakikolwiek sposób wody w basenie.
 • Jeżeli na skutek działań osób korzystających z ogrodu konieczna będzie wymiana wody w basenie, wynajmujący zostanie obciążony kosztami tej wymiany.

W ogrodzie:

 • Odkryty basen
 • Ogród zimowy z kominkiem
 • Sauna z łazienką z prysznicem
 • Grill z piecem chlebowym, miejscem do przygotowywania potraw oraz dostępem do bieżącej wody
 • Dostęp do bieżącej wody
 • Patio z dużym stołem – idealne miejsce do biesiadowania
 • Do dyspozycji hamak i komplet mebli wypoczynkowych
 • Możliwość płatności kartą płatniczą
 • Bezpłatny internet

Regulamin:

 • Osoby wynajmujące ogród odpowiadają za wszelkie działania osób korzystających z ogrodu. Wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu zobowiązane są do zachowania należytej ostrożności i nie podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu, a zwłaszcza mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego i osób trzecich.
 • Wyposażenie ogrodu powinno być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Wynajmujący zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi ogrodu braków wyposażenia, wszelkich szkód zastanych oraz do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich uszkodzeń. Za wszystkie szkody zaistniałe w trakcie wynajmowania ogrodu odpowiada wynajmujący i osoby korzystające z ogrodu.
 • Na terenie ogrodu osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod nadzorem opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo i zachowanie.
 • Zabrania się korzystania z sauny i basenu bez zgody właściciela ogrodu. Zabrania się korzystania z basenu i ogrodu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwskazaniami lekarskimi.
 • Osoby korzystające z ogrodu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu korzystania z ogrodu, w tym za usunięcie z terenu ogrodu wszelkich przedmiotów wniesionych na jego teren.